Rozwiązania

Kancelaria korzysta z najnowszych rozwiązań w procesie pozyskiwania informacji odnośnie majątku dłużnika. Korzystamy z takich rozwiązań jak:

  • OGNIVO– aplikacja internetowa umożliwiającą ustalanie rachunków bankowych oraz elektroniczną wymianę informacji dotyczących w szczególności rozliczeń. System składa się z wielu dedykowanych modułów
  • PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)-systemu umożliwiającego elektroniczne przesyłanie wniosków do ZUS – EKS
  • CEPiK– Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – system informatyczny korzystający z centralnej bazy danych. Baza zawiera informacje dotyczące pojazdów oraz ich właścicieli, a także osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami.
  • E-SĄD – EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze)- obsługa elektroniczna wniosków ID EPU: 2922
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy.
  • CEIDG – Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • ePUAP 2 – system elektronicznej komunikacji z jednostkami administracji publicznej:
    • adres skrzynki ePUAP:  /KS_Krzysztof_Drzewic/ezbiegi