Licytacje

W zakres pracy każdej kancelarii działającej przy Sądzie Rejonowym wchodzi również prowadzenie licytacji. Pozwalają one na spłacenie lub częściowe spłacenie wierzytelności, które ciążą na dłużniku. W celu wyegzekwowania kwoty objętej tytułem wykonawczym, zajęte w toku postępowania ruchomości oraz nieruchomości podlegają sprzedaży w drodze licytacji. Możliwe jest zakupienie zarówno nieruchomości, takich jak domy, mieszkania, lokale użytkowe czy grunty, a także aut i maszyn rolniczych oraz mebli czy innych elementów wyposażenia. Dodatkowo możliwe jest nabycie np. udziałów oraz akcji. Informacje o przedmiocie, miejscu i terminie licytacji są zamieszczane na stronie kancelarii oraz stronie Krajowej Rady Komorniczej.

Gdzie odbywają się licytacje?

Konieczne jest udostępnienie informacji o zbliżającej się licytacji i o poinformowanie o wartości oszacowania i cenie wywołania. Podany w ogłoszeniu musi być również termin i miejsce licytacji. Cały proces odbywa się na zasadzie aukcji – osoba, która podała najwyższą kwotę i nikt jej nie “przebił” zostaje uznana za nabywcę. Jeśli natomiast nie ma chętnych na zakup, sprzedaż odbywa się ponownie – tym razem z niższą kwotą wywołania.

Kancelaria znajdująca się przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy prowadzi wiele postępowań, które pozwalają na zakup nieruchomości oraz ruchomości umożliwiając dłużnikom spłatę wierzytelności.