Licytacje nieruchomości

W przypadku braku spłaty należności przez dłużnika Komornik Sądowy w sytuacjach określonych kodeksowo dokonuje zajęcia należących do dłużnika domów, mieszkań lub gruntów.

Sposób sprzedaży nieruchomości Informacje o licytacji zamieszczane są co najmniej dwa tygodnie przed planowanym wydarzeniem na stronach kancelarii oraz Krajowej Rady Komorniczej. W ogłoszeniu wskazuje się szacunkową wartość danej nieruchomości oraz cenę wywołania. Przed licytacją wyznaczana jest data okazania nieruchomości dla interesantów. Jednocześnie w siedzibie kancelarii pozostaje do wglądu sporządzony przez biegłego operat szacunkowy.