Licytacje ruchomości

W przypadku braku możliwości spłaty zobowiązania przez dłużnika jednym ze sposobów na odzyskanie należnych pieniędzy jest zajęcie części jego ruchomości, takich jak auta, maszyny rolnicze, meble czy sprzęt RTV i AGD. W kodeksowo określonych przypadkach komornik sądowy może wszcząć egzekucję z domów czy gruntów należących do dłużnika.

Licytacja ruchomości przedmiotów

W ogłoszeniu znaleźć można nie tylko termin i miejsce licytacji, ale również opis jej przedmiotu oraz jego wartość oszacowania i cenę wywołania. Wynosi ona ¾ szacunkowej wartości i jest ona najmniejszą możliwą kwotą, za którą może zostać sprzedana dana ruchomość. W przypadku niepowodzenia w pierwszym terminie na wniosek wierzyciela licytacja organizowana jest po raz drugi – tym razem z ceną wywołania, która wynosi 1/2 wartości danego przedmiotu.

Sprzedaż w drodze licytacji Rozwiązanie to ma na celu spieniężenie własności dłużnika oraz spłacenie jego długów. Licytacje pozwolą na zdobycie finansów koniecznych do spłaty wierzytelności. Komornik Sądowy może dokonać zajęcia własności należących do dłużnika zamieszkałego lub prowadzącego działalność na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Komornik sprawuje osobistą pieczę nad wszystkimi procedurami sprzedaży prowadzonymi prze kancelarię. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości kancelaria świadczy wsparcie i może odpowiedzieć na pytania – zarówno podczas wizyt, jak i telefonicznie oraz mailowo.