O kancelarii

Praca kancelarii

Pn., Śr., Cz. 7:30 do 15:30
Wt. 8:00 do 17:00
Pt. 7:30 do 14:30

Godziny przyjęć

Komornik przyjmuje we wtorek od 12:00 do 17:00

Adres kancelarii

ul. Ignacego Paderewskiego 1/27 II piętro, Bydgoszcz
tel. 52 520 12 43

Rachunek Bankowy

39 1600 1185 1897 8262 5000 0001
Bank BNP Paribas S.A.

Kancelaria komornicza w bydgoszczy

W ramach swojej działalności Komornik Sądowy Krzysztof Drzewiczak świadczy wsparcie w zakresie wykonywania tytułów wykonawczych związanych z roszczeniami o świadczenia pieniężne oraz zabezpieczanie tych roszczeń, jak również wykonuje czynności związane z egzekucją świadczeń niepieniężnych.

Kancelaria Komornicza w Bydgoszczy

Zadania, które może wykonywać ten funkcjonariusz publiczny, określone są na mocy ustaw. Oprócz wymienionych już obowiązków może on również wykonywać postanowienia w zakresie zabezpieczenia spadku, a także o sporządzeniu spisu inwentarza. Dodatkowo do zadań kancelarii należeć może również doręczanie do adresata zawiadomień oraz innych dokumentów wydanych przez sąd, a także czuwanie nad przebiegiem licytacji publicznych.

Kontakt z Kancelarią

Nasza placówka znajduje się w centrum Bydgoszczy przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1/27. Skontaktować się z nami można od poniedziałku do piątku w godzinach podanych na naszej stronie. Przyjmowanie interesantów odbywa się we wtorki w godzinach 12:00 – 17:00. Możliwy jest również kontakt mailowy, a także telefoniczny.

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Drzewiczak działa na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Jakimi uprawnieniami może poszczycić się komornik?

W ramach powierzonych na mocy ustawy zadań każda osoba pełniąca tę funkcję ma prawo i obowiązek do wypełniania obowiązków takich jak: wykonywanie orzeczeń, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju roszczenia (zarówno pieniężne, jak i niepieniężne) oraz ich zabezpieczenie – dokładny wykaz informacji i wyjątków znaleźć można w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.); wykonywanie wszelkiego rodzaju postanowień, jeśli chodzi zarówno o zabezpieczenie spadku pozostawionego przez spadkodawcę, a także jeśli chodzi o sporządzenie spisu inwentarza. Możliwe jest również podjęcie się zadań, które określone zostały w innych ustawach (wszystkie wymienione tutaj pochodzą z art. 3 ust 3 i 4 ustawy o Komornikach Sądowych (Dz.U.2018.0.771). Kancelaria – jakie jeszcze ma zadania? Dodatkowo do zadań należą również: sporządzanie protokołu stanu faktycznego, osobiste doręczanie dokumentów, takich jak m.in. pisma oraz zawiadomienia – za potwierdzeniem odbioru; urzędowy nadzór nad publicznymi licytacjami, jeśli wniesie o to jej organizator.

W jaki sposób działa Kancelaria Komornicza?

W ramach działalności obsługujemy wnioski, które zostały złożone w systemie jakim jest Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (tzw. EPU). Znaleźć można go na stronie:

www.e-sad.gov.pl

NUMER ID KOMORNIKA SĄDOWEGO W SYSTEMIE EPU: 2922

Kim jest i na jakiej podstawie nabywa swoje uprawnienia?

W oparciu o uregulowania prawne komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który został przypisany do danego Sądu Rejonowego. Kancelaria, w której działa, ma za zadanie kierować się wartościami takimi jak sprawiedliwość, a także dobro interesu publicznego. Oczywiście, jak w przypadku każdego innego urzędu, można wymienić podstawny prawne, które regulują działanie i funkcjonowanie tego podmiotu oraz całej kancelarii. Są to między innymi ustawa o komornikach sądowych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych, a także kodeks etyki. Jeśli zainteresowani są Państwo pełną listą dokumentów, w kancelarii można uzyskać wsparcie w zakresie informacji na temat naszego działania i jego podstaw.